Instalatérské práce

Instalatérské práce zajišťuje v naší firmě středisko PSV.

vedoucí střediska                           mistr              

    Verner Petr                           Královec Petr                    

mob.:605 855 067                  mob.:604 855 064           

                      tel. 378 132 438

Instalatérské práce                                   Izolatérské práce      

- montáž nebo výměna zařizovacích předmětů                - tepelné izolace trubních rozvodů

 (WC, umyvadla, vany atp.)                                             a technologických zařízení

- montáž a opravy rozvodu kanalizace včetně pročištění

  vnitřních rozvodů tlakovým zařízením

Montáž rozvodu plynu a technických plynů   

- montáž a opravy rozvodu všech plynů včetně revize

Topenářské práce                                     Revize

- rozvody ústředního topení                                           - revize plynových zařízení, revize stabilních

- rozvody horkovodní, parovodní a výměníkové stanice       tlakových nádob

Elektroinstalace

- rozvody silnoproudu i slaboproudu v průmyslových a bytových objektech včetně revize