Titulní stránka > Kontakty > Projekty EU

Projekty EU

Naše společnost realizuje projekt s názvem Úspory energie v areálu společnosti EKA – KOMPLET s.r.o., reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0­.0/19_251/0022208, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Cílem projektu je minimalizace energetické náročnosti objektu společnosti prostřednictvím realizace souboru racionalizačních opatření, která povedou k efektivnějšímu nakládání s energiemi a lepšímu využití tepla za účelem zvýšení konkurenceschop­nosti podniku prostřednictvím minimalizace fixních nákladů.

2023 © EKA - KOMPLET, s.r.o. | nahoru